Wat is zielsverlies? - Februari 2023

Wat is zielsverlies?

Heb je je ooit losgemaakt van je dagelijkse leven? Misschien apathisch voor dingen die je ooit leuk vond? Kan de westerse geneeskunde niet direct identificeren wat u ervaart? Als dat zo is, kan het zijn dat u Soul Loss ervaart, een aandoening die in de westerse wereld zelden als zodanig wordt herkend. Zielverlies is een fenomeen dat een staat van fragmentatie van iemands ziel of innerlijke levenskracht beschrijft. Dit komt door traumatische ervaringen.Een term die is bedacht door tribale samenlevingen wordt in de volksmond opgevat als een tijdelijke toestand die de persoon helpt bij het omgaan met de psychologische nasleep. Het wordt vaak gezien bij jonge kinderen als gevolg van misbruik of andere traumatische gebeurtenissen. Het kan worden gevisualiseerd als kwetsbare delen van de ziel die wegvloeien van de gebeurtenis en gebroken delen achterlaten om met het trauma om te gaan.


tot wie worden weegschalen aangetrokken?

Zielenverlies identificeren

Zielverlies kan worden vastgesteld bij iedereen die geen emotie of emotionele reactie heeft. Zeker als er van de meeste partijen heftige reacties worden verwacht. Het kan echter ook worden gediagnosticeerd bij personen die geen diepere, substantiële gevoelens hebben. Dit kan hun hele leven zijn of langere tijd.

Een teken dat tegenwoordig in de media populair is, is een gebrek aan warmte of echt gevoel in de ogen, wat verband kan houden met een gebrek aan thuis of intern comfort in het leven. Deze apathische aard kan echter ook een teken zijn van psychopathie, die individuen identificeert die de meeste natuurlijke gevoelens niet hebben.In tegenstelling tot psychopathische personen, wiens toestand een persoonlijkheid wordt genoemd, zijn personen die zielsverlies ervaren apathisch als gevolg van trauma, en de toestand is vaak omkeerbaar.

Andere tekenen van zielsverlies zijn onder meer een onvermogen om belangrijke delen van iemands leven te herinneren, een plotseling begin van apathie die niet gemakkelijk wordt opgelost. Het omvat ook een onvermogen om echt liefde te voelen of te geven, chronische negativiteit. Ook verslavende neigingen, een chronisch gebrek aan enthousiasme en zelfmoordgedachten.

Oorzaken van zielsverlies

Hoewel de oorzaken van Soul Loss even oneindig zijn als de trauma's die het kunnen veroorzaken, zijn er specifieke gevallen waarin Soul Loss waarschijnlijk is.Misbruik maken van

Geestelijke en emotionele mishandeling, vooral tijdens de kindertijd, kan gemakkelijk leiden tot Soul Loss. Deze fragmentatie biedt een ontsnapping voor de misbruikten, waardoor ze zich veiliger voelen in een minder emotionele woonomgeving en stijl.

Gebrek aan controle

Een individu kan worden gedwongen om te leven in een stijl of manier die indruist tegen zijn kernovertuigingen. Ze kunnen gemakkelijk Soul Loss ervaren als gevolg van een emotioneel uitputtende en schadelijke levensstijl. Dit kan gebeuren als gevolg van resourcebeperkingen. Dit kan een gebrek aan spaargeld zijn of kunnen werken. En kan variëren tot alle relevante beperkende factoren, waaronder onderworpen zijn aan mind-control of hersenspoeling. Hieronder vallen ook traumatische levensgebeurtenissen zoals dwangarbeid of gevangenschap.

Gecompromitteerde levensstijl

Elk individu kan het slachtoffer worden van Soul Loss door een leven te leiden dat leidt tot gecompromitteerde waarden. Naarmate een persoon verder en verder van zijn of haar eigen waarden en overtuigingen afwijkt, wordt zijn of haar zelfidentificatie moeilijker te verifiëren. Dit kan gemakkelijk resulteren in een apathische en hopeloze kijk op het leven.

Bedrog

Verraad in persoonlijke relaties en maatschappelijk en systematisch verraad leiden gemakkelijk tot Soul Loss bij de benadeelde individuen. Een persoon die door een geliefde onrecht is aangedaan, kan zijn of haar overtuigingen en moraal in twijfel gaan trekken, evenals het vermogen om anderen te vertrouwen.

Dit kan leiden tot een meer pessimistische kijk op het leven. Een individu tegen de wereldbenadering, die, indien onbeheerd, gemakkelijk kan veranderen in een apathisch en zielloos leven. Daarnaast is er sprake van verraad aan het rechtssysteem waarbij zaken tegen een persoon worden beslist. Deze schudden vaak het vertrouwen van het individu in het leven.

Leven met het resulterende vonnis bevordert verder de kans op Soul Loss. Dit komt vooral voor bij kinderen in het pleegzorgsysteem als ze voortdurend van plaats naar plaats worden gestuiterd. Ze ontwikkelen een gebrek aan hoop en vertrouwen in het programma en ervaren Soul Loss.

Kwetsbare psyche

Personen met een kwetsbare psyche die gemakkelijk worden beïnvloed door dierbaren of mensen om hen heen, zijn bijzonder kwetsbaar voor emotionele en mentale mishandeling. Deze individuen ervaren een verlies van persoonlijke macht als ze anderen toestaan ​​om hen en hun acties te definiëren. Omdat het onmogelijk lijkt om op te staan ​​tegen de getroffen individuen, kan dit resulteren in Soul

maagd vrouw dating maagd man

Verlies als levensstijl van het slachtoffer blijft bepaald door de mensen om hem heen. Dit onderscheidt zich van de verwachtingsoorzaak in de omringende individuen die het slachtoffer willen beïnvloeden.

Verwachting

Individuen die een levensstijl kiezen of beslissingen nemen op basis van de verwachtingen van ouders, vrienden of anderen, kunnen op dezelfde manier worden beïnvloed door Soul Loss. Net als bij de fragiele psyche worden de oorzaken van verwachtingen gedifferentieerd door de persoonlijke beslissing van het individu om aan deze verwachtingen te voldoen. Als alternatief kunnen individuen die vinden dat hun dierbaren niet aan hun verwachtingen voldoen, ook lijden aan Soul Loss vanwege een afhankelijkheid van hun eigenwaarde en identificatie met die mislukte verwachting.

Zielverlies in de westerse geneeskunde

Ondanks dat Soul Loss wordt erkend als de belangrijkste oorzaak van vroegtijdig overlijden in traditionele vormen van geneeskunde en geloofsovertuigingen zoals sjamanisme, wordt het niet als zodanig genoemd in de westerse geneeskunde.

De staat wordt het meest erkend in de westerse geneeskunde in de psychologie, waar het in de diagnostische en statistische handleiding voor psychische stoornissen wordt bestempeld als dissociatieve identiteitsstoornis of DIS. DIS wordt uitgelegd als de opkomst van meerdere persoonlijkheden in een persoon, schijnbaar om te gaan met verschillende aspecten van het leven van de persoon.

Dit is vergelijkbaar met de definitie van Zielenverlies in zijn verwijzing naar de ontwikkeling van een gespleten ziel of persoonlijkheid als gevolg van trauma. In de hedendaagse westerse geneeskunde is er geen remedie bekend voor DIS.

Ziel ophalen

De westerse geneeskunde slaagt er niet in om de effecten van Soul Loss goed aan te pakken. Genezingen zijn alleen te vinden in traditionele populaties. De remedie voor Soul Loss wordt vaak Soul Retrieval genoemd. Transpersoonlijke genezers die soms soulcatchers worden genoemd, voeren deze retrieval uit.

Deze genezers staan ​​vaak hoog aangeschreven en zouden een klasse apart van andere genezers definiëren. De genezers worden bijgestaan ​​door spirituele bondgenoten die helpen bij het opsporen en terugbrengen van de verloren zielsdelen van de cliënt. De terugkeer van de zielsdelen van de cliënt resulteert in de reorganisatie van en
terugkeer van de oorspronkelijke zielsstaat.

Cliënten beschrijven dit proces vaak als levensveranderend. De terugkeer van orde en inhoud in het leven van de cliënt hangt af van de wensen van het individu. Het is hun persoonlijke beslissing om hulp te zoeken en het ophalen van de ziel op de juiste manier te ontvangen. Het proces kan persoonlijk worden gedaan en duurt meestal drie tot vier uur.

Het ophalen van de ziel is echter niet-lokaal. Er zijn gevallen bekend waarbij genezers op afstand cliënten in binnen- en buitenland kunnen bijstaan. Het eenvoudig toegeven van Zielenverlies en het najagen van kennis over het onderwerp kan een grote invloed hebben op de tijdige terugkeer van gefragmenteerde zielsdelen.

Als je denkt dat jij of een geliefde lijdt aan Soul Loss en de westerse geneeskunde de getroffenen niet lijkt te helpen, is het misschien tijd om je te verdiepen in meer traditionele diepten van kennis.

Implementeer elke methode na zorgvuldig onderzoek. Het is belangrijk om de mogelijkheden op uw pad naar herstel echt te overwegen. Bijvoorbeeld, diensten voor het ophalen van zielen of consulten alleen kunnen echt nuttig zijn op je pad. Maar verder onderzoek en studie van het sjamanisme kan ook helpen.